2remove-one ( seq seq obj -- seq seq )


Vocabulary
units

Inputs
seqan object
seqan object
objan object


Outputs
seqan object
seqan object


Definition


: 2remove-one ( seq seq obj -- seq seq )
[ remove-one ] curry bi@ ;