remove-one ( seq obj -- seq )


Vocabulary
units

Inputs
seqan object
objan object


Outputs
seqan object


Definition