zmq-setopt ( obj name value -- )


Vocabulary
zeromq

Inputs
objan object
namean object
valuean object


Outputs
None

Definition

GENERIC#: zmq-setopt 2 ( obj name value -- )


Methods