Vocabulary
cpu.ppc.assembler

Inputs
vrtan object
vraan object
vrban object
shban object


Outputs
None

Definition

: VSLDOI ( vrt vra vrb shb -- ) 44 4 va-insn ;